Copyright @ 2024

Mental-med 

Wsparcie, Poradnictwo psychologiczne

Wsparcie, Poradnictwo psychologiczne – jest pomocą udzielaną przez psychologa w sposób świadomy i zamierzony osobie zdrowej, która doświadcza problemów życiowych, trudności adaptacyjnych czy też kryzysów związanych z rozwojem osobistym/zawodowym. Poradnictwo psychologiczne jest metodą wspomagającą jednostki, rodziny, grupy w zakresie rozwoju oraz utrzymania zdrowia psychicznego.

Celem poradnictwa psychologicznego jest identyfikacja aktualnych trudności powodujących emocjonalny dyskomfort oraz znalezienie sposobów na ich rozwiązanie, np.:

  • pomoc w rozwoju umiejętności komunikowania się z innymi;
  • rozwój umiejętności dbania o siebie, stawiania granic (asertywności);
  • wzmocnienie samooceny, pewności siebie;
  • pomoc w radzeniu sobie z „buntem nastolatka”, etc.
  • inne…


Żeby stwierdzić, jaka forma pomocy jest potrzebna należy umówić się na konsultację psychologiczną, na której Psycholog porozmawia z Tobą, przeprowadzi wywiad psychologiczny – czyli zada Ci szereg pytań, które pozwolą na ustalenie problemu głównego. Następnie zaproponuje adekwatny rodzaj pomocy.