Copyright @ 2024

Mental-med 

Standard Pracy

Zasady według których pracujemy w Mental-med:

  • całościowe podejście do Pacjenta/Klienta i zgłaszanych trudności, leczymy, wspieramy całą osobę z perspektywy problemów psychicznych, biorąc pod uwagę kontekst zgłoszenia, sytuację bio/psycho/społeczną, etap życia, etc.

  • poufność zebranych od Państwa informacji, tj. zachowanie tajemnicy zawodowej;

  • indywidualne podejście do każdej osoby, zgłaszanej trudności oraz zgodne z rozpoznaniem dostosowanie sposobu leczenia, pomocy do potrzeb (współpraca między różnymi specjalistami);
  • dbałość o zaangażowane i aktywne podejście OBU STRON w procesie leczenia, Pacjent/Klient staje się aktywnym uczestnikiem wychodzenia z problemu psychicznego;

  • dbałość aby kontakt ze specjalistą opierał się na zaufaniu i zrozumieniu, dzięki czemu nawiązywana relacja lekarska/terapeutyczna jest również ważnym czynnikiem pomocnym w procesie leczenia/terapii;

  • ciągłe szkolenie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów, poprzez uczestnictwo w różnorodnych warsztatach, konferencjach oraz regularnej superwizji;
DSC_8736