Copyright @ 2024

Mental-med 

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym – psychoterapia jest relacją, jak nawiązuje się między pacjentem, a terapeutą. Relacja ta jest oparta o zaufanie i bezpieczeństwo.

Relacja terapeutyczna w procesie psychoterapii, ma szczególne znaczenie – jest czynnikiem leczącym. Wiele uwagi przykłada się też temu, co wnosi w relację pacjent (przeszłość, postawy życiowe, myśli, emocje) oraz, jak reaguje na to psychoterapeuta. Terapeuta jest towarzyszem na drodze poznawania siebie przez pacjenta.

Droga ku poznawaniu siebie prowadzi przez refleksję nad sobą i pozwala uzyskać większe zrozumienie często:

 • niekorzystnego czy prowadzącego do cierpienia zachowania, np. bierność, niekontrolowane wybuchy złości, natrętne działania, perfekcjonizm;
 • negatywnych myśli, np. jestem zerem, nikt mnie nie słucha, nikt mnie nie lubi, jestem super – to on się czepia, etc.;
 • nieadekwatnego sposobu przeżywania, np. zero-jedynkowe patrzenie na siebie, świat, ludzi; dystansowanie się od uczuć; nadmierne przeżywanie, etc.;
 • jednostronnego nastawienia, np. będzie trudno, odrzuci mnie, nie zdam, nie uda się albo będzie świetnie, musi się udać etc.;
 • nie mających medycznego wytłumaczenia bólów głowy, napadów duszności, paniki, bezsenności, etc.


Dzięki uświadomieniu sobie tego, czego do tej pory nie wiedzieliśmy, nie czuliśmy, nie przeżywaliśmy, mamy większą wolność w naszym bieżącym zachowaniu i działaniu. Co często przekłada się na zmiany w sposobie przeżywania i reagowania na spotykające nas w życiu sytuacje, ludzi, podejmowane decyzje, wybory, sposób myślenia, postawy. Pozwala na wprowadzanie korzystnych i adaptacyjnych zmian w różnych obszarach życia, które przyczyniają się do poprawy jego jakości, zwiększenia zadowolenia z siebie, poprawy i satysfakcji z relacji, z ludźmi.
Można powiedzieć, że relacja terapeutyczna jest katalizatorem (czymś, co przyczynia się do powstania jakichś zmian i/lub je przyśpiesza) w procesie odkrywania dotąd nieuświadomionych przyczyn niekorzystnego i/lub sprawiającego cierpienie psychiczne zachowania, postępowania, przeżywania.

Zatem jeśli widzisz potrzebę i chcesz:

 1. lepiej zrozumieć siebie, swoje pragnienia, uczucia, nieprzystosowawcze zachowania w różnych sytuacjach;
 2. zrozumieć swoje cierpienie psychiczne i/lub fizyczne;
 3. poprawić swoje relacje z bliskimi, z ludźmi w ogóle (praca, kontakty towarzyskie);
 4. łatwiej radzić sobie w sytuacjach stresujących, kryzysowych, nieprzewidywalnych;
 5. stabilności emocjonalnej;
 6. zwiększenia poziomu refleksji nad sobą i swoim postępowaniem;
 7. zwiększenia zadowolenia ze swojego życia osobistego, zawodowego, społecznego;
 8. inne…

oznacza to, że warto zgłosić się do psychoterapeuty po pomoc.

Zapraszamy na konsultację.