Copyright @ 2024

Mental-med 

Oferta

Zajmujemy się diagnozowaniem, leczeniem farmakologicznym, jak i psychoterapią trudności, schorzeń psychicznych oraz zaburzeń osobowości, zachowania. Wspieramy również poznawanie siebie, samorozwój, jak i otwieranie się na swoje życie i innych ludzi.

Obejmuje diagnostykę i leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych.

Celem jest znalezienie najwłaściwszej drogi pomocy, ustalenie planu terapii w zgłaszanych trudnościach.

Leczenie w nurcie psychodynamicznym, krótko- i długoterminowe.

Indywidualna terapia dzieci i młodzieży, m.in. Spektrum Autyzmu, Zespół Aspergera, kryzys rozwojowy, tzw. bunt nastolatka;

Wsparcie dzieci, młodzieży, dorosłych: pomoc w trudnych momentach życia (np. diagnoza choroby u członka rodziny), kryzysach rozwojowych, egzystencjalnych, etc;

(ang. Crisis Coaching), jest metodą wykorzystywaną do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie.