Copyright @ 2024

Mental-med 

Leczenie psychiatryczne osób dorosłych

Lekarz po postawieniu diagnozy ustala akceptowalny dla Państwa plan leczenia/terapii, który uwzględnia aktualne możliwości i zapotrzebowanie. Jeśli zachodzi taka potrzeba współpracuje również z psychologami i psychoterapeutami wybierając najbardziej optymalną formę pomocy.

Oferujemy leczenie: depresji, zaburzeń lękowych, nerwicy, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości, odżywiania (bulimia, anoreksja), psychozy, bezsenności, choroby Alzheimera, alkoholowej.