Copyright @ 2024

Mental-med 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jest to rozmowa – wywiad na temat trudności, z którymi Państwo przychodzą. Należy przynieść ze sobą dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (wypisy szpitalne, zaświadczenia, płyty CD z badań obrazowych np tomografii głowy, badania laboratoryjne – jeżeli były wykonywane). Lekarz po postawieniu diagnozy ustala akceptowalny dla Państwa plan leczenia/terapii, który uwzględnia aktualne możliwości i zapotrzebowanie.

Jest to rozmowa – wywiad na temat trudności, które Państwa przywiodły do specjalisty. Psycholog, psychoterapeuta zbiera informacje o funkcjonowaniu w różnych obszarach życia (zawodowy, osobisty, społeczny), zarówno w przeszłości, jak i aktualnie. Ważne są również dane z dotychczasowych terapii, leczenia (jeśli takie były). Wszystkie treści służą postawieniu adekwatnej diagnozy i zaplanowaniu najwłaściwszej formy pomocy.

To zależy od typu konsultacji. Pierwszorazowa najczęściej do 45 min. Kolejne około 30 min. Psychiatra dostosowuje czas wizyty do zgłaszanych trudności, aktualnych potrzeb Pacjenta.

Najczęściej jest to 50-60 min.

Zwykle jest to 50 min.

W Mental – med wizyty on – line prowadzi psychiatra Edyta Kruszyńska. Celem umówienia się proszę kontaktować się ze specjalistą.