Copyright @ 2024

Mental-med 

Diagnostyka psychologiczna, psychoterapeutyczna

Obejmuje jedno, bądź więcej konsultacji czyli spotkań z psychologiem/psychoterapeutą. Specjalista przeprowadza rozmowę – wywiad. Tzn. zadaje szereg pytań dotyczących zgłaszanej trudności, a także rozwoju w różnych obszarach funkcjonowania (osobistym, zawodowym, społecznym).