Copyright @ 2024

Mental-med 

Coaching Kryzysowy

Coaching Kryzysowy™ (ang. Crisis Coaching), jest metodą wykorzystywaną do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie. 

Nazwa wzięła się z połączenia dwóch modelów pracy. Pierwszy, zaczerpnięty został z interwencji kryzysowej, dzięki czemu możliwe jest skuteczne oddziaływanie na osobę znajdującą się w lekkim i średnim kryzysie psychologicznym. Drugi model pracy, zaczerpnięty został z metody coachingowej, dzięki czemu możliwe jest wydobywanie potencjału rozwojowego tkwiącego w kryzysie.

Metoda ta powstała z inspiracji rozwoju tego nurtu w USA oraz połączenia wiedzy psychologicznej na temat kryzysu z metodami coachingowymi. Ważnym elementem terapii jest praca nad rozwojem pokryzysowym, czyli wykorzystaniem przez klientów pozytywnych stron kryzysu.

Coaching Kryzysowy, daje możliwość pracy z osobami znajdującymi się w lekkim lub średnim kryzysie, nie tylko nad tym, by z kryzysem sobie poradzili, ale również nad tym, by wykorzystali kryzys do własnego rozwoju i wzmocnili swoją wewnętrzną siłę.